Referencie, zákazníci a obchodní partneri
Priemysel

Bratislavská teplárenská a.s.
Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
Chemolak a.s.
RAJO a.s.
Sipox Holding a.s.
Slovakian door company, s.r.o.
Slovenská plavba a prístavy a.s.
SM7 a.s.
Tatra Sipox Trading a.s.

IT a telekomunikácie

ASBIS SK, spol. s r.o.
ESET spol. s r.o.
Hewlett-Packard Slovakia s.r.o.
Mega & Loman s.r.o.
Microsoft Slovakia s.r.o.
Morgana Castle IS s.r.o.
Orange Slovensko a.s.
Zutom s.r.o.

Zdravotníctvo

Corac s.r.o.
HPL, s.r.o. – mikrobiologické
laboratória
lekáreň PANACEA
lekáreň Santal
Phar Mann s.r.o.
Tamara s.r.o.

Finančný sektor

B.O.F., a.s.
CZ & CZ Consulting s.r.o.
HF Consulting s.r.o.
TCAA, k.s.

Obchod a služby

Arcus Real s.r.o.
Aspiron SK s.r.o.
Autosalón KLAS
B. B. Centrum s.r.o.
BKP Elektro s.r.o.
Contichem s.r.o.
D & P Group s.r.o.
Dunaj Trading s.r.o.
Elektro Global Slovakia s.r.o.
EXPO MZ servis s.r.o.
Gašpar & Partner
Golden Real Slovakia a.s.
Hauser Slovakia s.r.o.
Intercredit Bratislava s.r.o.
Investment Consulting International s.r.o.
Kollmannsberger s.r.o.
MEI Slovakia a.s.
Montre s.r.o.
Naturalis SK s.r.o.
OK Trust s.r.o.
PMC International s.r.o.
POPILKA Slovensko s.r.o.
Siemens s.r.o.
Slovakia Online s.r.o.
Slovenia Interier s.r.o.
Tender Service s.r.o.
Thomas International CZ s.r.o.
Top Slovakia s.r.o.
Vercajch centrum s.r.o.
Vodné Zdroje a.s.

Štátne a neziskové organizácie

Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže
Diagnostické centrum pre mládež
Ekumenická rada cirkví
Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt
Spolok slovenských knihovníkov
Liga aktivistov pre ľudské práva
ZO OZ KOVO pri Volkswagen Slovakia a.s.